CASSETTE SHIMANO 8V 11/32

CASSETTE SHIMANO 8V 11/32

CASSETTE SHIMANO 8V 11/32

23,50 €

CSHG518132